Media rapporterade den 6 juli att Transportstyrelsens tidigare generaldirektör, Maria Ågren, hade fått ett strafföreläggande och att hon, sedan hon lämnat sitt uppdrag i januari samma år, hade brottsutretts för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter som hotade rikets säkerhet. Drygt en vecka senare tilltog medias granskning. Här är det dyrast i hela landet att ta körkort. Om en ska ta körkort i Jönköping så kan en räkna med att betala en hel del. 28 november MALMÖ. I Skåne finns det billigaste körkortet. Att ta en körlektion på en körskola kan kosta tolv kronor i minuten på vissa ställen, men prisspannet kan variera stort 22 november MOTOR. Transportstyrelsen bildades 1 januari genom en sammanslagning av Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket samt Vägtrafikinspektionen och Trafikregistret från Vägverket. Anledningen till bildandet av den nya myndigheten var koordination, kostnadseffektivisering och samarbete.

Transportstrelsen Video

Transportstyrelsens IT-skandal - Nyheterna (TV4)