tonåring

Tonårstiden är något man bara måste igenom, dels tonåringen själv, men även resten av familjen. Baserat på egen erfarenhet och med inspiration från andra tonårsföräldrar bjuder journalisten Cecilia Öhrn på ett antal situationer som du som förälder till en älskad tonåring förmodligen kommer känna igen! Ordet tonåring, som är bildat efter engelskans teenager, bygger på en observation av svenska räkneords sammansättning: Orden tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton och nitton slutar alla på ändelsen -ton (jämför engelskans -teen). En tonåring är alltså en person som är 13 till och med 19 år gammal. Tonåren är en tid när människan ska vandra från barnlandet till vuxenlandet. Den här tiden kan vara en stor omställning i en människas liv och ofta kommer vi vuxna inte alltid ihåg hur det var när vi själva befann oss i den. Men det är viktigt att komma ihåg att även om tonåren har vissa gemensamma drag, så spelar. tonåring