sol lagen

Socialtjänstlagen ändrades den 1 januari Här kan du läsa vad den nya lagen betyder och vilken hjälp du kan få av socialtjänsten. Texten är lättläst. Det viktigaste finns med utan svåra ord. De viktigaste ändringarna i socialtjänstlagen är de här: q Du får rätt att överklaga alla beslut om hjälp i domstol. Socialtjänstlagen (SoL). 1 kap. Socialtjänstens mål. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestäm-manderätt och integritet. (§1 sista stycket). 2 kap. Kommunens ansvar. Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område. Kommu¬nen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får. LSS är en lag som ger rätt till en bra vardag. Kommunen kan till exempel inte säga nej till en rättighet för att pengar eller möjlighet saknas. SoL ger inte samma rätt utan kan istället föreslå annan hjälp än vad som önskas. En person som exempelvis ansöker om en bostad med viss hjälp är inte garanterad detta. Kommunen. sol lagen

Hll deciliter: Sol lagen

Persona 5 pc 547
GRAM PARSONS 650
Zelda 2 432