körkort am

Körkort i Sverige delas in i ett antal klasser som anger vilken typ av fordon innehavaren får köra: AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE. Ett svenskt körkort med enbart de lägre behörigheterna (AM, A1, A2, A, B, BE) gäller 10 år från utfärdandedatum. Körkortet kan återkallas i upp till 3 år vid bland annat. Likt motorcyklar är mopeder indelade i olika klasser beroende på effekt. Det finns två klasser och därmed och två olika typer av förarbevis du behöver för att köra. För moped klass 1 behöver du ett AM Körkort och för moped klass två behöver du ett förarbevis för moped klass 2. Har du bilkörkort eller mc-kort sedan innan får. Körkortsbehörigheten AM ger rätt att köra moped klass I (EU-moped) som är konstruerade för en hastighet av 45 km/timmen. För att få ett AM-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla: Du har körkortstillstånd. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader. Du har gått en utbildning hos en. körkort am

Körkort am Video

Hur jag skaffade mopedkörkortet