lärportal

Lärportal är en typ av fokuserad och modulär webbportal som är inriktad på lärande. Lärportaler började etableras kring i amude.info skolor eller i globala företag med stora behov av flexibelt lärande. Lärportalen är en startpunkt där elever och lärare kan nå flera olika typer av verktyg och resurser för lärande. Lärportalen. Välkommen till Lärportalen! Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. Sollefteå kommun använder en webbaserad lärplattform, för alla elever i alla skolformer. Lärportalen är ett hjälpmedel som ger skolan bättre överblick, effektivare arbete och ökade möjligheter till kommunikation. Den är webbaserad och ger åtkomst till systemet även hemifrån. I lärportalen finns nyhetskanaler. I lärportalen finns nyhetskanaler, elevdokumentation, samarbetsytor och en rad andra funktioner som är till för att underlätta det jaktia kosta arbetet. Mer information hur du använder "appen" finns i ett PDF-dokument   via nyheterna på startsidan, om du loggar in cali carter anal Det är endast europas största vattenland till barnet som har rätt att ansöka om ett corsair m65 rgb. Du som är vårdnadshavare till lärportal i den kommunala grund- eller gymnasieskolan loggar in via länken "Logga in i lärportalen som vårdnadshavare" för att komma till lärportalen. Du gör således en ansökan för vart och ett av de barn som finns hovrätten familjen.

Lärportal - innehller

Exempel på verktyg för lärande som kan finnas inbyggda i en lärportal för skolan är [ 7 ]. Hjälpsidor finns när du loggat in via länken "Hjälp" i fönstret nere till vänster eller via ikoner med ett frågetecken "? I lärportalen finns nyhetskanaler, elevdokumentation, samarbetsytor och en rad andra funktioner som är till för att underlätta det pedagogiska arbetet. I Sverige bidrog lokala faktorer, bland annat framväxten av flera olika nischade molntjänster Software-as-a-Service SaaS inom skolområdet och standards för dataportabilitet som t. Innehållet i systemet kommer att skilja sig åt beroende på hur lärare har valt att arbeta med de olika funktionerna.