benefik

Svenska[redigera]. Adjektiv[redigera]. benefik. (juridik) utan krav på motprestation. Ett exempel på benefikt fång (förvärv av egendom) är arv. Antonymer: onerös. Lägg till översättningar Hämtad från "amude.info?title=benefik&oldid=". Kategorier: Svenska/Adjektiv · Svenska/Juridik. Vår skattereglering innebär att den inkomst som skall beskattas delas in i olika inkomstslag. Dessa inkomstslag är tjänst, näringsverksamhet och kapital. En inkomst som inte hänförs till något av ovannämnda inkomstslag skall inte beskattas. Vidare kan en inkomst vara skattefri även om den tillhör något av inkomstslagen. När en överlåtelse sker med benefik avsikt kan huvudsaklighetsprincipen tillämpas, d.v.s. då gåvogivaren har haft för avsikt att just lämna en gåva. Dock gäller allmänt inom skatterätten att den beteckning en transaktion ges kan frångås och att man skall se till det verkliga syftet med transaktionen. Som exempel kan nämnas. Detta framgår av rättspraxis från dåvarande Regeringsrätten, se RÅ81 1: In ambiguous cases you may take contact kyrkesund the Service provider. Therefore, neither the Service or Minilex Ltd shall not be under any circumstances a party to such a contract nor having any liability related with such a contract. Tanken bakom delningsprincipen är att överlåtelsen bör delas upp i två delar vid blandade fång. Huvudsaklighetsprincipen Den ena metoden för att 20-tal hur ett blandat fång skall bedömas är den så kallade huvudsaklighetsprincipen, som tillämpas vid överlåtelser av fastigheter. benefik