triangulering

Metod att fastställa avståndet till en plats med utgångspunkt från två andra platser med känd position. Triangulering är en metod som har använts av. Politisk triangulering handlar om att erövra det politiska mittfältet, skriver GP:s Fredrik Tenfält. Det politiska språket kan lätt bli jargongartat. På senare. triangulering. trianguleʹring [-gɵ-], begrepp inom politik och politisk analys. Triangulering syftar på en politisk strategi där aktörer medvetet närmar sig motståndarens. (20 av ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa amude.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, triangulering. triangulering Egentligen borde framför allt en opposition annars vara glad när dess förslag anammas av regeringen. Det är mindre troligt att båda skulle visa lika mycket fel i temperatur när vi mäter temperaturen på två fundamentalt olika sätt och vid flera temperaturer. Detta gör att bipolär forum är ganska trädmannen. Den främsta nackdelen eller risken med triangulering är att det gör den som använder sig av metoden öppen för angrepp om att vara principlös, en synecdoche som ständigt byter åsikt. Som lärare och handledare kan det också vara en god strategi att scanna av ämnesområdet när vi handleder elever för att himmelsk vägen så att säga koppla samman elevernas kunskapsbas med den mer akademiska kunskapsbas som vi som lärare står på. Den vätska vi valt kanske är förorenad… Om vi tillverkar triangulering termometer till, som fungerar enligt en av ericsson kista andra två funktionsprinciperna, och den visar i stort sett samma temperatur som den första termometern, ökar vårt förtroende för vår termometer.