halsmandlar

Stora halsmandlar, hypertrofiska tonsiller, är särskilt vanligt hos små barn. Med åren avtar halsmandlarnas relativt stora storlek och få personer får bestående besvär av dem. Vissa besväras dock av stora halsmandlar och vissa får kontinuerligt infektioner i de förstorade halsmandlarna. Dessa grupper kan ha nytta av att. Tonsillektomi betyder kirurgiskt avlägsnande av halsmandlarna. Det är ett ingrepp som utfördes redan 1 år före Kristus. Även om tonsillektomi utförs mindre ofta än tidigare är det fortsatt en av de vanligaste operationerna som utförs, särskilt på barn. Ingreppet är omstritt både när det gäller vem som bör opereras och hur. Stora halsmandlar hos barn orsakar många gånger snarkningar, nattliga andningsuppehåll, grötigt tal och ibland även sväljningssvårigheter. Då väljer man att minska storleken på halsmandlarna trots att de för övrigt är friska. När tar man bort hela halsmandlarna? Hela halsmandlarna tas bort vid återkommande halsfluss. halsmandlar