faryngit

Faryngit är en inflammation i svalget (utrymmet bakom näsan och munnen, som också kallas farynx). Man kan få ont i halsen, känna sig rivig i halsen och även får svårt att svälja. Enligt University of Maryland Medical Center i USA är faryngit en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök (UMM, ). Akut faryngit. vanligast under vinterhalvåret; barn och vuxna; oftast virus, rhino-, corona-, adeno-, Coxsackie- eller Herpes simplex, ibland betahemolyserande streptokocker (GAS-test); ofta inslag i generell öli med irritationskänsla, stickningar och sveda i halsen, sväljningssmärtor, hosta, snuva och heshet; slemhinnerodnad. Faryngit, också kallat halskatarr, är en inflammation i slemhinnorna i svalget. I de allra flesta fall beror faryngit på ett vanligt förkylningsvirus. En vanlig undersökning av halsen räcker oftast för att ställa diagnos. Virus som orsakar inflammation i hals eller svalg kan kroppen ta hand om på egen hand, och de allra flesta fall av.

Faryngit Video