faktura bokföring

Som vi beskrev i föregående kapitel ska alla affärshändelser bokföras löpande: fakturor som du sänder, fakturor du själv får, betalning av moms, löner och skatter etc. Du använder hela tiden konton i den kontoplan du valt. Oavsett om du bokför manuellt eller använder dator ska de bokförda. Kontering av dina affärshändelser ingår i bokföringen. Välj vilka konton du ska använda I din bokföring ingår det att kontera dina transaktioner/händelser. Att kontera betyder helt enkelt Med andra ord, du behöver bestämma var du vill dokumenterar dina verifikationer (kvitton, fakturor, etc.). Dina bokföringskonto visar i. Verifieringen kallas en verifikation. Exempel på verifiering till en affärshändelse kan vara ett kvitto, faktura eller en reseräkning. De kontanta in- och utbetalningarna ska bokföras senast nästkommande arbetsdag enligt god redovisningssed. Anmäl dig till gratis webbkurs i bokföring. Webbkursen – Bokföring i praktiken, är ett.

Faktura bokföring Video

Visma eEkonomi del 4 automatisk bokföring, faktura